Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ PHÓNG ĐẠI QUANG HỌC

tỉ số , trong đó A’B’ là ảnh của AB do hệ quang học tạo ra, AB vuông góc với trục quang của hệ (x. Quang trục).