Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ HỖ CẢM

đại lượng vật lí đặc trưng cho tương tác từ tính của các mạch điện. ĐHC giữa hai mạch kín, kí hiệu M bằng tỉ số giữa từ thông  do dòng điện trong mạch thứ nhất gửi qua diện tích giới hạn bởi mạch thứ hai và dòng điện I1 chạy trong mạch thứ nhất:

 

là từ thông do dòng I2 trong mạch thứ hai gửi qua diện tích giới hạn bởi mạch thứ nhất. ĐHC đo bằng đơn vị henri (H) trong hệ SI.