Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ SUY GIẢM

(cg. lôga đối số tắt dần), đại lượng đặc trưng cho độ tắt dần của dao động, kí hiệu là s:

Trong đó, A1 và A2 là biên độ của dao động ở 2 chu kì liên tiếp về cùng một phía. ĐSG càng lớn thì dao động càng tắt dần nhanh. Xt. Dao động tắt dần.