Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐẤU

(, s), đơn vị đo lường cũ ở Việt Nam, dùng để đong thể tích các lượng hạt nông sản, có giá trị khoảng 1 lít, thay đổi tuỳ theo từng vùng. Hiện nay ít dùng.