Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐƯỜNG LIÊN LẠC

 (cg. đường thông tin), tổng thể những thiết bị kĩ thuật truyền tin và môi trường vật lí cho phép thiết lập một hoặc một số kênh truyền tin để truyền tín hiệu từ nơi phát đến nơi thu. Là thành phần của hệ thống thông tin. Tuỳ theo tín hiệu được sử dụng, ĐLL có thể là ĐLL điện, âm thanh hoặc quang học. Tuỳ theo phương tiện và môi trường, có ĐLL vô tuyến, hữu tuyến và kết hợp. Tuỳ theo cách tổ chức, có ĐLL trực tiếp, ĐLL có trạm ghép kênh và chuyển tiếp. Ngoài ra, còn có ĐLL vận động và tín hiệu.