Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐƠN VỊ NGOÀI HỆ

đơn vị đại lượng vật lí mà không nằm trong bất kì một hệ đơn vị nào. Vd. mã lực, milimét thuỷ ngân, curi, vv. Xt. Hệ đơn vị quốc tế SI.