Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DẪN QUANG

hiện tượng dẫn truyền ánh sáng trong các sợi (thuỷ tinh, chất dẻo...) trong suốt, có chiết suất n1 ở lõi lớn hơn chiết suất n2 ở vỏ. Do đó ánh sáng không tán xạ ra ngoài mà chỉ truyền trong sợi, với độ tổn hao rất thấp. Các sợi như trên gọi là sợi quang. Cáp sợi quang là vật liệu quan trọng của công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại. Xt. Sợi quang; Cáp sợi dẫn quang.