Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DẪN ĐIỆN TỬ

hiện tượng dẫn điện bằng các phần tử tải điện trong các kim loại và bán dẫn. Dưới tác động của điện trường những điện tử tự do trong kim loại và bán dẫn (thuộc dải dẫn) sẽ dịch chuyển về cực mang điện dương (điện thế cao hơn) để tạo thành dòng điện. Chiều dịch chuyển của điện tử ngược với chiều của dòng điện vì điện tử mang điện tích âm. Đặc trưng cho DĐT là mật độ điện tử tự do lớn và độ linh động cao của điện tử. Xt. Điện tử; Kim loại; Chất bán dẫn.