Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ RỌI

 cường độ chiếu sáng của một nguồn sáng chiếu lên một đơn vị diện tích được rọi sáng. ĐR tỉ lệ với góc chiếu (sẽ lớn nhất khi nguồn sáng chiếu vuông góc với mặt được rọi), tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách từ nguồn sáng đến mặt được rọi. Trong hệ SI, đo bằng đơn vị lux (lumen/m2), viết tắt lx. Xt. Canđela; Lumen.