Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VANTƠN E.

     (A. Ernest Walton; dạng phiên âm khác: Oantơn; 1903 - 95), nhà vật lí Ailen. Nghiên cứu lí thuyết và thực nghiệm hạt năng lượng cao bằng máy gia tốc, phân rã các hạt nhân nguyên tử. Giải thưởng Nôben (1951) cùng với Cocrop (J. Cockcroft).

Vantơn E.