Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH

 định luật nói rằng tổng đại số điện tích của tất cả các hạt trong hệ cô lập không đổi với mọi quá trình xảy ra trong hệ.