Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ HỤT KHỐI

hiệu số giữa tổng khối lượng của các nuclon tạo thành hạt nhân và khối lượng của hạt nhân nguyên tử. ĐHK của hạt nhân càng lớn thì năng lượng liên kết càng lớn và hạt nhân càng bền vững. Xt. Nuclon.