Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VAN FLÊCH J. H.

(John Hasbrouck Van Vleck; 1899 - 1980), nhà vật lí học Hoa Kì. Công trình về lí thuyết lượng tử của từ học trong vật rắn. Giải thưởng Nôben (1977) cùng với Anđơxơn (P. Anderson) và Môt (N. Mott).

 

Van Flêch J. H.