Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CƯỜNG ĐỘ ÂM THANH

năng lượng trung bình mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền trong một đơn vị thời gian. CĐÂT tại một điểm tỉ lệ với bình phương biên độ sóng âm tại điểm đó. Đơn vị trong hệ SI là W/m2. Xt. Âm thanh.