Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÔNG THOÁT

 năng lượng cần thiết để một điện tử trong vật dẫn điện thoát ra ngoài chân không. CT đo bằng hiệu năng lượng của điện tử ở ngoài và trong vật dẫn. CT phụ thuộc vào trạng thái mặt ngoài của vật dẫn.