Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÔNG NGUYÊN

 năm gốc của hệ tính thời gian đang thông dụng trên thế giới, theo truyền thuyết của Kitô giáo là năm sinh của Chúa Giêsu. Thời gian được tính về cả hai phía của CN: các năm trước đó gọi là trước CN hoặc được kí hiệu dấu - trước niên số, vd. năm 111 trước CN hoặc năm - 111. Các năm sau đó gọi là năm sau CN hoặc được ghi bằng niên số không có dấu, vd. năm 1990 sau CN hoặc năm 1990.