Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÔNG ĐẤT

 đơn vị đo diện tích ruộng đất ở Nam Bộ Việt Nam, bằng 1/10 ha hay 1.000 m2. Trên thực tế, nông dân Nam Bộ thường dùng cây tầm (dài 3 m) để đo và quy ước: 1 CĐ là một mảnh đất vuông, mỗi chiều 12 tầm, bằng 1.296 m2.