Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CỘNG HƯỞNG THUẬN TỪ ĐIỆN TỬ

(viết tắt: EPR), sự hấp thụ cộng hưởng sóng điện từ do các chuyển dời lượng tử của các ion thuận từ đặt trong một từ trường ngoài. Phổ EPR quan sát chủ yếu trong dải tần siêu cao, dùng để nghiên cứu cấu trúc vật rắn, trong các bộ phận khuếch đại lượng tử, trong hoá học và sinh học. Xt. Chất thuận từ; Maze.