Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CỘNG HƯỞNG SẮT TỪ

 (viết tắt: FMR), sự hấp thụ cộng hưởng năng lượng điện từ trường có tần số siêu cao, bởi một chất sắt từ khi sóng đó có tần số trùng với tần số tiến động của các mômen từ của hệ điện tử trong chất sắt từ (đã bị từ hoá). Ứng dụng để nghiên cứu vật liệu sắt từ và trong kĩ thuật điện tử. Xt. Sắt từ; Tiến động.