Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHAĐUYCH J.

(Sir James Chadwick; 1891 - 1974), nhà vật lí Anh, nghiên cứu về vật lí hạt nhân, đặc biệt đã khám phá ra nơtron. Tham gia chế tạo bom nguyên tử đầu tiên ở Hoa Kì. Giải thưởng Nôben  (1935). Xt. Nơtron; Bom nguyên tử.