Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CANH

đơn vị cổ về thời gian ở Việt Nam, dùng để chỉ một khoảng thời gian bằng 1/5 độ dài của đêm (đêm năm canh, ngày sáu khắc). Không có giá trị xác định mà thay đổi theo mùa trong năm (mùa hè đêm ngắn, mùa đông đêm dài).