Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AMPE (ĐỊNH LUẬT)

định luật xác định lực mà từ trường có cảm ứng từ  tác dụng lên đoạn dây dẫn L có dòng điện I chạy qua ( có chiều của dòng điện) Do đó hai dây dẫn song song có dòng điện chạy qua cùng chiều thì hút nhau, ngược chiều thì đẩy nhau. Định luật mang tên nhà vật lí Pháp Ampe (A. M. Ampère; 1775 - 1836).