Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BUỒNG UYNXƠN

(cg. buồng sương), dụng cụ để quan sát vết của các hạt điện tích, dựa trên sự ngưng tụ của hơi nước xung quanh các ion do hạt tích điện gây ra, tạo thành vết đánh dấu quỹ đạo của hạt. Do nhà vật lí Anh Uynxơn  (C. T. R. Wilson; 1869 - 1959) chế tạo lần đầu (1912), một thời gian đã từng là dụng cụ đắc lực của vật lí hạt nhân. Nay được thay thế bằng buồng bọt, buồng tia điện, vv.