Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỘ NGOẠI SAI

bộ tạo dao động điện công suất nhỏ dùng tranzito, điôt bán dẫn có điện dẫn âm, hoặc đèn điện tử. Dao động của BNS được dùng để đổi tần (x. Bộ đổi tần) trong máy thu đổi tần, trong thiết bị đo vô tuyến, vv.