Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BUỒNG ĐỐT TRƯỚC

khoang ở nắp xi lanh động cơ đốt trong, nối với buồng cháy bằng một hoặc nhiều rãnh. Lượng nhiên liệu được phun vào chỉ cháy một phần trong BĐT. Buồng này dùng để tổ chức các luồng khí làm cho việc hình thành hỗn hợp cháy ở trong buồng được tốt hơn. Thể tích BĐT thường chiếm khoảng 20 - 30% thể tích không gian nén.