Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÙNG CẤM

    (cg. dải cấm), vùng mà các mức năng lượng trong nó không cho phép đối với các điện tử của tinh thể. Trong phổ năng lượng của điện tử trong tinh thể, VC xen lẫn với các vùng cho phép (vùng dẫn hoặc vùng hoá trị). Xt. Vùng dẫn; Vùng hoá trị.