Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỘ ĐỊNH THỜI

bộ phận, thiết bị (hoặc mạch) có chức năng bảo đảm mọi quan hệ thời gian cần thiết khi tạo các loại xung trong các thiết bị vô tuyến điện tử (đài rađa, đài phát hình, hệ thông tin xung nhiều kênh, vv.).