Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỘ ĐIỀU KHIỂN

1. Thiết bị của hệ thống điều khiển tự động, tác động lên đối tượng cần điều khiển theo các mục đích cho trước hay theo các quy luật điều chỉnh đã xác định.

2. Bộ phận của máy tính điện tử có nhiệm vụ điều khiển tự động tất cả các bộ phận khác của máy làm việc cho phù hợp với chương trình đã cài đặt.