Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỘ CỘNG

(A. adder) 1. Bộ phận chủ yếu của thiết bị trong máy tính hoặc một khí cụ riêng, trực tiếp thực hiện phép cộng hai số.

2. Thiết bị thực hiện phép cộng một số đại lượng vật lí. Tuỳ theo bản chất vật lí của đại lượng vật lí vào và ra mà phân loại BC thành: BC kiểu cơ khí (cộng các chuyển dịch dài và góc); BC kiểu cơ điện (cộng các đại lượng đo ở những điểm cách xa nhau); BC kiểu điện hoặc điện tử (cộng dòng điện, điện áp, tín hiệu điện).