Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BONƠ M.

(Max Born; 1882 - 1970), nhà vật lí Đức, từ 1933 sang Anh; từ 1953, trở lại Cộng hoà Liên bang Đức; một trong những người sáng lập ra cơ học lượng tử. Đã đưa ra cách hiểu ý nghĩa thống kê của cơ học lượng tử. Nhiều công trình về lí thuyết động lực mạng tinh thể, vật lí nguyên tử, quang học, triết học của khoa học tự nhiên. Giải thưởng Nôben (1954). Xt. Cơ học lượng tử.

 


Bonơ M.