Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÔ TUYẾN TIẾP SỨC

   phương thức thông tin vô tuyến điện ở dải siêu cao tần (dải sóng đêximét và centimét). Đường thông tin VTTS bao gồm một chuỗi các trạm thu phát (các trạm đầu, cuối và các trạm trung gian). Các trạm trung gian có nhiệm vụ thu tín hiệu truyền tới của trạm trước và phát lại cho trạm tiếp theo. Anten của các trạm được đặt ở độ cao vài chục mét (có thể tới 70 - 100 m) và phải bố trí để mỗi cặp anten đặt ở hai đầu của một cung đoạn hướng vào nhau và "nhìn" thấy nhau. Độ dài lớn nhất của mỗi cung đoạn (khoảng cách tầm nhìn thẳng) vào khoảng 40 - 50 km. Để tăng độ dài của đường thông tin VTTS, cần tăng số cung đoạn, nghĩa là tăng số trạm trung gian. Độ dài toàn tuyến của đường VTTS có thể đạt tới 10.000 km và dung lượng cho phép đạt tới hàng nghìn kênh thông tin. Đường thông tin VTTS được ứng dụng để truyền các tín hiệu điện thoại, điện báo và truyền dẫn tín hiệu phát thanh, truyền hình đi xa phục vụ cho phát thanh và truyền hình đồng bộ trong khu vực rộng.