Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BẦU TRỜI SAO

 toàn cảnh về sự phân bố của các sao, các thiên thể trông thấy được trên bầu trời. Bằng mắt thường, ban đêm có thể trông thấy được khoảng 2,5 nghìn sao (đến cấp 6). Phần lớn các sao tụ tập ở dải Ngân Hà. Nếu tính đến cấp 20 thì có thể đến một tỉ sao. Để dễ định hướng, BTS được chia thành 88 chòm. Mỗi chòm và những sao sáng đặc trưng trong chòm được đặt tên riêng. Vd. chòm Tiểu Hùng, sao Bắc Cực (α). Xt. Tiểu Hùng; Đại Hùng.

 Bầu trời sao