Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÌNH ĐỘNG CỦA MẶT TRĂNG

hiện tượng dường như trục của Mặt Trăng luôn luôn dao động quanh một số phương xác định, khi ta theo dõi một dấu vết nào đó trên bề mặt của nó. Hiện tượng này do hai nguyên nhân chính: Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất theo quỹ đạo elip (gây bình động theo kinh độ) và trục tự quay của Mặt Trăng không vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo của nó (gây bình động theo vĩ độ). Do bình động mà từ Trái Đất ta có thể nhìn được khoảng 59% bề mặt của Mặt Trăng. Xt. Mặt Trăng.