Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ÂM

(, điện tử), dao động cơ học lan truyền trong các môi trường khí, lỏng và rắn. Những  có khả năng gây cảm giác cho tai người ( nghe được) là các dao động có tần số 16 Hz - 20 kHz.  có tần số thấp hơn 16 Hz được gọi là hạ Â.  có tần số 2.104 - 109 Hz được gọi là siêu Â, còn  có tần số 109 - 1013 Hz được gọi là thượng siêu Â.

Các đặc trưng vật lí quan trọng của  là vận tốc Â, áp suất Â, cường độ  và phổ Â. Vận tốc  trong không khí ở 15 oC là 340 m/s. Khoa học nghiên cứu về quá trình hình thành, lan truyền và ghi nhận sóng  được gọi là âm học (x. Âm học).