Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AMPE A. M.

(André Marie Ampère; 1775 - 1836), nhà vật lí Pháp, một trong những người đặt nền móng cho ngành điện động lực học. Ampe đã đưa ra quy   tắc mang tên ông (1820), phát hiện tương tác cơ học giữa các dòng điện, tìm ra quy luật của tương tác ấy (định luật Ampe). Là người đầu tiên xây dựng lí thuyết  từ học.

 


Ampe A. M.