Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG TÂY

chỉ phương từ người quan trắc tại một điểm trên mặt đất đến điểm Tây, kí hiệu W (West). Điểm W là một trong bốn điểm chính của đường chân trời, là một trong hai giao điểm của đường chân trời toán học với xích đạo thiên cầu nằm về bên trái của người quan trắc đứng ở Bắc Bán Cầu và hướng mặt về phía bắc. Xt. Phương Bắc.