Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SIMEN

đơn vị điện dẫn trong hệ SI và là đơn vị hợp pháp của Việt Nam; là điện dẫn của dây dẫn có điện trở hiệu: Sm. Đơn vị này thay cho đơn vị cũ Mo, cùng độ lớn, nay bãi bỏ. Tên đặt kỉ niệm nhà vật lí Đức Simen (W. Siemens; 1816 - 92; dạng phiên âm khác: Ximen).