Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG NAM

chỉ phương từ người quan trắc tại một điểm trên mặt đất đến điểm Nam, kí hiệu S (A. South). Điểm S là giao điểm giữa đường chân trời toán học với thiên kinh tuyến và nằm gần cực Nam nhất (x. Phương bắc).