Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PROTON

 (A. proton), hạt nhân của nguyên tử hiđro, là một  trong hai loại hạt tạo thành hạt nhân của các nguyên tử khác, kí hiệu p. Số hạt p trong hạt nhân của một nguyên tố là số z - số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn Menđêlêep. P mang điện tích dương, đúng bằng giá trị tuyệt đối điện tích của điện tử; khối lượng tĩnh của p bằng 1.836,13 lần khối lượng tĩnh của điện tử. Hiện chưa có cách đo chính xác thời gian sống (trung bình) của p, nhưng theo thí nghiệm mới nhất (1987) thời gian sống của P lớn hơn 1032 năm, như vậy có thể coi p là hạt bền và nhờ đó mà sự tồn tại bền vững của vũ trụ được đảm bảo. P được dùng trong các máy gia tốc hạt mang điện để nghiên cứu quá trình tương tác của các hạt cơ bản. P cũng là thành phần chính trong các chùm hạt từ Mặt Trời bay ra vũ trụ và đến Trái Đất, được gọi là gió Mặt Trời. P có cấu trúc nội tại phức tạp.