Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHỔ NGUYÊN TỬ

phổ quang học của nguyên tử tự do hoặc liên kết yếu (của các khí đơn nguyên tử). PNT được tạo thành do các chuyển dời lượng tử của nguyên tử. Là phổ vạch gồm nhiều vạch (phổ) riêng rẽ ứng với các bước sóng nhất định; đối với các nguyên tử đơn giản các vạch này nhóm lại thành những dãy vạch. PNT chứa thông tin về cấu trúc nguyên tử và cũng được dùng trong phép phân tích phổ, mỗi loại nguyên tố có một hệ vạch phổ đặc trưng.