Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGƯNG TỤ HẤP DẪN

thời kì đầu tiên hình thành các vật thể vũ trụ (sao, thiên hà) từ môi trường khí loãng và khí - bụi loãng dưới tác dụng của lực hấp dẫn.