Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SƯƠNG MÙ

1. Trong khí tượng học, là hiện tượng tập trung các hạt ngưng đọng (hạt nước hoặc tinh thể băng, hoặc lẫn lộn cả hai) lơ lửng trong khí quyển gần mặt đất, thành lớp dày (gọi là SM dày) từ vài mét đến vài trăm mét trên mặt đất (biển), làm giảm tầm nhìn xa tới dưới 1 km (SM nhẹ có tầm nhìn xa trên 1 km). Có thể phân loại SM theo nguyên nhân hình thành: SM bức xạ do không khí tự lạnh đi do bức xạ và lạnh đi do tiếp xúc với mặt đất lạnh ban đêm; SM bình lưu do không khí nóng ẩm di chuyển vào vùng đất (biển) lạnh. SM bốc hơi do hơi nước bốc lên từ mặt đất ẩm hay mặt nước, bị lạnh khi xáo trộn với không khí lạnh bên trên. SM thường xảy ra trong mùa lạnh và vào lúc nửa đêm về sáng, là lúc có điều kiện thuận lợi cho sự ngưng kết từ từ.
    2. Trong hoá học, là hệ lỏng - khí phân tán, các hạt của  pha phân tán là lỏng, môi trường là khí; vd. trong sản xuất axit sunfuric, SM hình thành bởi các hạt H2SO4 lỏng.