Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN CỰC SÓNG

hiện tượng vectơ biểu diễn sóng truyền trong không gian có phương không đổi hoặc thay đổi theo một quy luật xác định theo thời gian. Khi phương của vectơ dao động không đổi, đầu mút của vectơ chỉ dịch chuyển trên một đường thẳng thì gọi là PCS thẳng. Khi hướng của vectơ dao động thay đổi, quay quanh phương truyền sóng với một vận tốc góc xác định thì gọi là PCS quay, PCS quay lại phân ra phân cực tròn và phân cực elip. Cần biết sự phân cực sóng để bố trí anten và các bộ phận thu được thích hợp nhằm tiếp nhận sự biến đổi của sóng điện từ chứa đựng lượng thông tin truyền đạt. Xt. Phân cực ánh sáng.