Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN

1. Đơn vị cũ ở Việt Nam, dùng để đo độ dài, bằng 1/10 tấc, có giá trị khoảng 0,425 cm.

2. Đơn vị cũ ở Việt Nam, dùng để đo khối lượng có giá trị bằng 1/100 lạng (cũ) bằng 0,378 g; thường dùng trong cân vàng.