Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NIUTƠN (CÁC ĐỊNH LUẬT)

ba định luật cơ sở của cơ học cổ điển do nhà vật lí Anh Niutơn I. (Isaac Newton) tìm ra (1687). Định luật 1: nếu không có lực tác dụng vào thì một vật tiếp tục nằm yên hoặc chuyển động thẳng đều. Định luật 2: F = ma; F là lực tác dụng vào vật có khối lượng m, a - gia tốc của vật. Định luật 3 (cg. định luật lực và phản lực): tác dụng của hai vật lên nhau là hai lực cân bằng nhau về cường độ và ngược chiều. Các định luật N chỉ đúng đối với hệ quy chiếu quán tính và trong phạm vi cổ điển (vật vĩ mô có vận tốc nhỏ so với vận tốc ánh sáng).