Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SPINƠ

(A. spinor), hàm hai thành phần là bộ phận của hàm sóng của điện tử, đặc trưng cho trạng thái spin của  điện tử.