Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHIỆT HOÁ HƠI

nhiệt lượng cần truyền cho một đơn vị khối lượng của một chất cân bằng đẳng nhiệt tại nhiệt độ sôi để chuyển nó hoàn toàn thành hơi. Vd. NHH của nước là 2,26.106 J/kg, hay là 539 kcal/kg. Xt. Sôi; Bay hơi.