Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHIỆT ĐỘ THẤP

miền nhiệt độ từ 0 K ≈ -273,15 oC đến 120 K ≈ -153 oC (theo quy ước của vật lí học và kĩ thuật làm lạnh). Ngày nay phương pháp làm lạnh bằng chùm laze đã cho phép đạt tới nhiệt độ ≈ 1.10-6 K.