Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHIỆT ĐỘ NGƯNG KẾT

nhiệt độ không khí khi thăng đoạn nhiệt đạt đến trạng thái bão hoà. NĐNK thấp hơn nhiệt độ điểm sương vì khi không khí dãn nở đoạn nhiệt áp suất riêng của hơi nước (hàm lượng nước trong không khí) giảm.