Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHIỆT ĐIỆN

hiện tượng biểu hiện quan hệ giữa các quá trình nhiệt và điện trong các vật dẫn điện. Xt. Hiệu ứng Xêbêch; Hiệu ứng Penchiê.